You are here

กิจกรรม “วันสถาบันขงจื๊อ” สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Error message

  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_display has a deprecated constructor in require_once() (line 3146 of /var/www/msuci.th/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_many_to_one_helper has a deprecated constructor in require_once() (line 113 of /var/www/msuci.th/sites/all/modules/ctools/ctools.module).

กิจกรรม “วันสถาบันขงจื๊อ” สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1.ผู้ดำเนินกิจกรรม:สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2.วัตถุประสงค์:เพื่อเป็นการดึงดูดให้ผู้ที่เรียนภาษาจีนและบุคคลที่สนใจภาษาจีนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมจีนในกิจกรรม “วันสถาบันขงจื๊อ”  เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางภาษาระหว่างไทย จีน  ประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จจากการทำงานตลอดระยะเวลา 10 ปี ของสถาบันขงจื๊อ

3.กลุ่มเป้าหมาย:บุคคลทั่วไป  นักเรียน  อาจารย์สังกัดหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับสถาบันขงจื๊อฯ  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4.กำหนดเวลา:วันที่ 27  กันยายน  2557

5.สถานที่:สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6.เนื้อหากิจกรรม:

1.1นิทรรศการหนังสือภาษาจีน

1.2นิทรรศการแสดงผลงานการทำงานตลอดระยะเวลา 10 ปี ของสถาบันขงจื๊อ

1.3นิทรรศการรูปภาพเฉลิมฉลองครบรอบ 65  ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

1.4การแข่งขันร้องเพลง 10 อันดับสุดยอดนักร้องครั้งที่ 3  รอบคัดเลือก

1.5การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาจีน

1.6ซุ้มภาษาจีนหรรษา  ซุ้มวัฒนธรรม ฐาน การตัดกระดาษ  ฐานวาดภาพจีนและ การเขียนพู่กัน  ฐานศิลปะถักร้อยจีน ฐานเกมภาษาจีน  ฐานความรู้ทางภาษาจีน  รวม 5 ฐาน  ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับของที่ระลึก

2.กำหนดการ

2.1 09:00น.  – 09:30 น. พิธีเปิดกิจกรรม “วันสถาบันขงจื๊อ”

2.2 09:30 น.กิจกรรมนิทรรศการและกิจกรรมแข่งขันประเภทต่างๆ

ลำดับที่

กิจกรรม

สถานที่

หมายเหตุ

1

การแข่งขันร้องเพลง 10 อันดับสุดยอดนักร้องครั้งที่ 3  รอบคัดเลือก

ห้องเรียนขงจื๊อ 2

 

2

การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาจีน

 

ห้องเรียนขงจื๊อ 1

 

   3

ซุ้มภาษาจีน  ซุ้มวัฒนธรรมจีน

บริเวณรอบๆอาคารขงจื๊อ

ฐานการตัดกระดาษ  ฐานวาดภาพจีนและ การเขียนพู่กัน  ฐานศิลปะถักร้อยจีน ฐานเกมภาษาจีน  ฐานความรู้ทางภาษาจีน  รวม 5 ฐาน

4

นิทรรศการรูปภาพเฉลิมฉลองครบรอบ 65  ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

บริเวณรอบๆอาคารขงจื๊อ

 

5

นิทรรศการหนังสือภาษาจีน

 

ห้องสมุด

 

 

 

2.3 พิธีมอบรางวัลและพิธีปิด

 

กิจกรรมวันขงจื๊อและการแข่งขันร้องเพลงจีน 10 อันดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.หน่วยงานผู้จัดทำ:สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2.จุดประสงค์:บทเพลงเป็นอีกหนึ่งหนทางที่ช่วยพัฒนาและยกระดับภาษาจีนของนักเรียนให้สูงขึ้น  สถาบันขงจื๊อฯมีความประสงค์จะจัดกิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงขึ้นในวันขงจื๊อ  ให้นักเรียนได้รับและซึมซับบรรยากาศการเรียนภาษาจีนผ่านบทเพลงที่ดี  ทั้งนี้บทเพลงจะสามารถสร้างความสนใจแก่นักเรียนกับการเรียนภาษาจีนได้  และ เป็นพื้นฐานของการสร้างความสนใจในการเรียนภาษาจีนอีกด้วย

3.กลุ่มเป้าหมาย:นักเรียน  นักศึกษาทุกระดับ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4.ระยะเวลาการแข่งขัน:รอบคัดเลือกในวันที่  27 กันยายน 2557 ( วันขงจื๊อ)

                                     รอบชิงชนะเลิศ  วันตรุษจีนในปี 2558

5.สถานที่ :สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6.เนื้อหากิจกรรม:

  6.1 ขั้นเตรียมงาน

ประกาศแจ้งให้ทุกหน่วยงาน  จัดทำเอกสารเรียนเชิญ  เตรียมสถานที่  เครื่องดนตรี  เวที  PPT  เกณฑ์การให้คะแนน  ใบสมัคร  เตรียมงบประมาณและของรางวัล เป็นต้น

  6.2 การสมัคร

       6.2.1ระยะเวลาสมัคร  20 กรกฎาคม  2557  ถึง  15 กันยายน  2557

       6.2.2 กลุ่มเป้าหมาย:นักเรียน  นักศึกษาทุกระดับ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

       6.2.3 วิธีการสมัคร:สามารถกรอกใบสมัครกับครูสอนภาษาจีนของแต่ละโรงเรียน  และส่งใบสมัครโดยสแกนส่งทางอีเมล์ของขงจื๊อ kongzibaoming@hotmail.com   หัวข้อสมัครแข่งขันประกวดร้องเพลง  แต่ละโรงเรียนสมัครได้ไม่เกิน 2 รายการ

6.3 กติกาการแข่งขัน

       6.3.1  ถ้าเพลงเป็นไฟล์คาราโอเกะให้ส่งเข้าอีเมล์ kongzibaoming@hotmail.com   หรือถ้าเป็น CD หรือ USB สามารถส่งก่อนการแข่งขันได้ที่สถาบันขงจื๊อ หากส่งทางอีเมล์ให้ตั้งชื่อไฟล์ว่า ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ชื่อเพลง โรงเรียน

       6.3.2  เสื้อผ้าและเครื่องดนตรีต่างๆให้นำมาด้วยตนเอง

       6.3.3  การแข่งขันไม่จำกัดนักร้อง  สามารถร้องเดี่ยวหรือคู่หรือกลุ่มได้

       6.3.4  การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ  รอบแรกเป็นรอบคัดเลือก  รอบที่สองเป็นรอบตัดสิน  โดยจะมีกลุ่มที่ผ่านรอบคัดเลือกเพียง 12 – 15 กลุ่มเท่านั้นที่จะเข้าไปสู่รอบการตัดสิน

6.4   เกณฑ์การให้คะแนน

        6.4.1   หลักการการแข่งขันจะเป็นลักษณะที่เป็นธรรม  เปิดเผย  และเป็นกลาง

         6.4.2   เกณฑ์การให้คะแนน:การออกเสียงภาษาจีน  เทคนิคการร้อง  การแสดงออกบนเวที  การแต่งกาย  เครื่องดนตรีและอื่นๆ

         6.4.3  การให้คะแนน  มีดังต่อไปนี้

  A:การออกเสียงภาษาจีน

  B:เทคนิคการร้อง   ร้องเข้าทำนอง   เสียงชัด

  C:การแสดงออกกับบทเพลง

  D:การแสดงออกบนเวที  ความพร้อมของเพื่อนคณะหรือเครื่องดน

6.5  กำหนดการ

     6.5.1 :วันที่ 27 กันยายน  2557  ผู้เข้าแข่งขันถึงสถานที่และลงชื่อ ในเวลา 08:30  น. – 09:00 น.

     6.5.2 :09:00น. พิธีเปิด และเริ่มการแข่งขัน

     6.5.3 :ผลการแข่งขัน  ผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับการติดต่อจากโทรศัพท์

6.6  รางวัล

รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง  ได้รับเงินรางวัล  15,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  ได้รับเงินรางวัล  8,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  ได้รับเงินรางวัล  5,000 บาท

รางวัลสำหรับผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย  อีก 7 คน  จะได้รับเงินรางวัลคนละ  1,000 บาท

 

กิจกรรมวันขงจื๊อการแข่งการเขียนตามคำบอกภาษาจีนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. ผู้จัดงาน:สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. วัตถุประสงค์:ภาษาจีนเป็นหนึ่งในภาษาที่ใช้กว้างขวางที่สุดในโลกและเป็นภาษาที่สืบทอดมายาวนาน ซึ่งมีประวัติศาสตร์ 4111 กว่าปีสถาบันขงจื้อฯจึงจัดการแข่งขันครั้งนี้ขึ้น  เพื่อยกระดับความสามารถการเขียนภาษาจีนของนักเรียน  ให้นักเรียนรู้จักถึงกฎระเบียบการเขียนภาษาจีน และช่วยสร้างความสนใจให้แก่นักเรียน

3. กลุ่มเป้าหมาย:นักศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่เรียนภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4. เวลาการดำเนินงาน:วันที่ 27 กันยายน 2557

5. สถานที่:สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6. เนื้อหาการดำเนินงาน:

(1)การเตรียมงาน

ประกาศแจ้งให้ทุกหน่วยงาน  จัดทำเอกสารเรียนเชิญ  เตรียมสถานที่  เครื่องดนตรี  เวที  PPT

  เกณฑ์การให้คะแนน  ใบสมัคร  เตรียมงบประมาณและของรางวัล เป็นต้น

(2)การสมัคร

1.ระยะเวลาสมัคร:วันที่20 กรกฎาคม 2557 ——วันที่15 กันยายน 2557

2.ผู้สมัคร:นักศึกษาและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่เรียนภาษาจีนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3.สามารถสมัครกับครูสอนภาษาจีน แล้วส่งให้สถาบันขงจื๊อทางอีเมล์kongzibaoming@hotmail.comการส่งอีเมล์นั้นกรุณาเขียนหัวข้อเป็น  การแข่งการเขียนตามคำบอกภาษาจีน

(3)รูปแบบการแข่งขันและข้อสังเกต

1.การแข่งขันครั้งนี้แบ่งเป็นสองระดับ  ได้แก่  ระดับอุดมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาแต่ละโรงเรียนสามารถส่งตัวแทนนักศึกษา  นักเรียน 5 คนมาเข้าร่วมการแข่งขัน

2.รูปแบบการแข่งขัน:การแข่งขันระดับอุดมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาจะแยกกันแข่งทุกรอบให้ผู้แข่งคนหนึ่งจับฉลากข้อสอบบนเวที  รอกรรมการให้คะแนนหลังจากการตอบข้อสอบเรียบร้อย  คนที่ไม่ผ่านตกรอบ  คนที่ผ่านการคัดเลือกก็จะเข้าการแข่งขันรอบต่อไป  จนกระทั่งผู้แข่งขันคนสุดท้ายในกลุ่มตกรอบ  และกลุ่มที่เหลือก็จะชนะการแข่งขัน

3.ช่วงลงทะเบียน  แต่ละกลุ่มต้องจับฉลากลำดับการแข่งขัน(ส่วนลำดับการตอบคำถามในกลุ่มให้ผู้แข่งตัดสินเอง  ผู้แข่งขันตอบคำถามบนเวทีตามลำดับเบอร์1ถึงเบอร์5);

4.รูปแบบข้อสอบมีดังนี้:(รูปแบบAและรูปแบบBเป็นหลัก)

ก、เขียนภาษาจีนตามภาษาไทยที่กำหนดให้;

ข、เขียนคำศัพท์จีนตามการบอก(พิธีกรสามารถแต่งประโยคเพื่อเป็นการเตือนถ้าจำเป็น);

ค、ดูหัวข้อ  แล้วเขียนคำศัพท์จีน 2-3 คำที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ(ระดับมัธยมศึกษา 2 คำ  ระดับอุดมศึกษา 3 คำ)

ง、หาคำผิดและแก้ให้ถูกต้อง;

จ、ดูอักษรจีน  และเขียนลำดับการเขียนตัวอักษรจีนตัวนั้น;

ฉ、ดูบทนำ  แล้วเขียนคำที่เกี่ยวข้องกับบทนำ และอ่านออกเสียงด้วย(ระดับมัธยมศึกษา 2 คำ  ระดับอุดมศึกษา 3 คำ);

ช、นำอักษรจีนมาประกอบเป็นสำนวน  และอธิบายความหมาย

ซ、เติมคำในสำนวนจีน

5、ผู้แข่งต้องทำการสอบให้เสร็จภายในหนึ่งนาที;

6、ข้อมูลการสอบที่แนบมา(ระดับมัธยมศึกษา  ระดับอุดมศึกษา)

(4)หลักเกณฑ์การแข่งขัน

หลักการการแข่งขันจะเป็นลักษณะที่เป็นธรรม  เปิดเผย  และเป็นกลาง

การให้คะแนน:รอกรรมการให้คะแนนหลังจากการตอบข้อสอบเรียบร้อย  คนที่ไม่ผ่านตกรอบ  คนที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเข้าการแข่งขันรอบต่อไป  จนกระทั่งผู้แข่งคนสุดท้ายในกลุ่มตกรอบ  และกลุ่มที่เหลือก็จะชนะการแข่งขัน

(5)กำหนดการการแข่งขัน

1、ลงทะเบียน:8:30น.—9:00น.  วันที่ 27  กันยายน พ.ศ.2557

2、เริ่มต้นการแข่งขัน 9:30น.(ระดับมัธยมศึกษาก่อน  ระดับอุดมศึกษาหลัง)

3、ผลการแข่งขันจะประกาศหลังจากการแข่งขันเสร็จเรียบร้อย

(6)รางวัล

รางวัลอันดับ 1:เงินรางวัล  5000บาท

รางวัลอันดับ 2:เงินรางวัล  3000 บาท

รางวัลอันดับ 3:เงินรางวัล  1000บาท

 

 ติดต่อสอบถามได้ที่ :สำนักงานสถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  082-0438184

              อ.เจียงฉี่  089-1919800